Curs de literatura universal

Curs de literatura universal

tolstoi
Aquest curs té com a objectiu oferir un itinerari a través d’algunes de les obres i dels temes fonamentals de la literatura universal. La informació històrica i contextual està reduïda al mínim per tal de dedicar el màxim de temps a la lectura i comentari d’una sèrie d’obres i de textos diversos de la literatura universal. De tota manera, l’objectiu d’aquest curs no és fer un club de lectura, sinó mostrar el diàleg que les obres principals de la literatura universal estableixen entre si. Sempre que siga possible s’il·lustraran les obres literàries comentades amb referències a les altres arts, especialment la pintura i la música.
La llista de llibres que es llegiran i es comentaran durant el curs es fixarà en la primera classe a partir d’una proposta del professor, tenint en compte la disponibilitat de temps i els interessos dels alumnes matriculats.

Shakespeare
No es practicarà el comentari de text acadèmic, a partir d’una plantilla o esquema, sinó que en classe s’intentarà establir un diàleg o una conversa, com una manera de prolongar les implicacions i suggestions que tota lectura suscita.
Pel que fa a la contextualització dels textos clàssics, que sovint es considera un pas previ imprescindible de qualsevol lectura i interpretació, convé recordar que la característica fonamental dels textos literaris és que poden llegir-se fora del seu context. Més encara: ells mateixos creen el seu context i proporcionen una gran informació sobre el marc social i cultural en què van ser escrits. Tenint això en compte, sempre resultarà més estimulant reconstruir el context que assenyala el mateix text literari que no fer-ho des de fora a partir d’altres llibres.
En definitiva, es tracta de llegir: de preguntar-se què diu el text, què ens diu, què planteja, sobre quins implícits està construït i com el podem relacionar amb els altres textos que coneixem.
john-steinbeck
El curs tindrà lloc tots els dimarts per la vesprada des del 6 d’octubre de 2015 fins el 30 de maig de 2016 i anirà a càrrec del professor Enric Iborra. El preu de matrícula base és de 250 euros, però hi ha importants descomptes per a socis d’Acció Cultural del País Valencià i també es pot fer efectiu a terminis.
Més informació, temari complet i formulari d’inscripció en aquest enllaç.