IV Jornades AVVAC

IV Jornades AVVAC

2, 3 i 4 de desembre de 2021
AVVAC. Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló
Alternatives, formats, dubtes, nous contextos, reconeixements

Els tallers d’AVVAC, organitzats en jornades, són tallers de mecànica intensiva amb continguts teòrics, pràctics i divulgatius que provenen d’investigacions i treballs de camp duts a terme tant per l’equip de coordinació d’AVVAC amb la seua interacció amb el sector professional de l’art contemporani i la resta de la societat, com per professionals especialitzats en aspectes concrets de la producció d’art, de la crítica, de la gestió cultural o del pensament per a models de gestió, que són convidats a participar en aquests tallers. El sentit, objectiu i pretensió estan vinculats amb el conjunt de necessitats reals i relacions estructurals, conjunturals i de sentit que els artistes visuals residents al País Valencià estableixen amb la realitat històrica i social, mitjançant les seues pràctiques professionals dins del sector que els és natural. La seua influència és expansiva i transversal, i afecta múltiples contextos socials que es relacionen directament o indirecta amb l’àmbit d’actuació professional de producció artística i cultural en el País Valencià, en l’àmbit espanyol i en un ample espectre de relacions internacionals.

Els tallers d’AVVAC s’ofereixen tant a professionals com a públic interessat en general, i ofereixen informació articulada, contrastada, útil, crítica, analítica que és oferta de forma participativa, sobre la situació socioeconòmica del sector professional de les Arts Visuals. Són una experiència que procura constituir-se en pont de diàleg social per a implementar propostes d’optimització de les condicions laborals dels professionals del sector mitjançant idees generades en comú, plans de treball i estructures col·laboratives d’un futur desenvolupat, que contribueixen a millorar la situació del col·lectiu professional i que procure un benefici real per a l’afegiment a la totalitat de la societat, que rep i activa aquesta producció artística. Els tallers es divideixen en blocs temàtics.

 

 

Àmbit de les propostes

Revisió de l’estructura que articula el sector de l’Art Contemporani i en el seu si l’activitat professional dels Artistes Visuals, en els termes i temàtiques següents:

1) Continguts de les investigacions dutes a terme sobre elements actius que operen amb alta incidència social de les Institucions Artístiques, Culturals i Museístiques en relació a pressupostos, finançament i transparència, i quin és l’espai destinat a l’artista visual com a productor, proveïdor i agent indispensable dins d’aquest espai operatiu de transparència limitada.

2) Activitat vinculada a la implantació i seguiment del Manual de Bones Pràctiques, eina fonamental de les necessitats ètiques i econòmiques de tota societat democràtica contemporània, que normalitza el sector de les produccions cultural i artística i les seues respectives naturaleses, des de l’interès comú de la seua professionalització i dignificació del règim laboral dels professionals que l’exerceixen.

3) Propostes de caràcter crític-propositiu arribades des de l’anàlisi de situació del sector, on destaca la crítica del model d’explotació cultural per a les pràctiques de producció artística heretades d’un model que es presenta inútil a les necessitats actuals, atenent la idea de Desindustrialització de la Política Cultural.

 

 

Consulta ací el programa complet de les Jornades 2021.

Per assistir a les jornades cal inscriure’s a través d’aquest formulari.

AMB EL SUPORT DE