directori

12.07.2020

Entitats amb seu a l'Octubre

Acció Cultural del País Valencià

Entitat que vetlla per la promoció i defensa del patrimoni lingüístic, cultural i natural del País Valencià, en el seu sentit més ampli.

Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster

Entitat que té com a objectiu l’impuls d’iniciatives per a l’articulació social i cultural dels Països Catalans, entre les quals hi ha l’Assemblea de Regidors.

Centre Carles Salvador

Entitat de referència al País Valencià pel que fa a l’alfabetització en català. Milers de persones han après valencià a les seues aules. Des de 2013 es transforma també en Acadèmia de Llengües i ofereix cursos d'anglès, francès, italià, alemany, etc.

Societat Valenciana de Ciències de la Salut Joan B. Peset

Societat encarregada de l’estudi d’aquelles disciplines directament relacionades amb la salut, des d’una persectiva cultural i social valenciana.

Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa

Institut referent pel que fa a la potenciació i el desenvolupament econòmic i empresarial dins els territoris de l’Arc Mediterrani.

Fundació Ausiàs March

Fundació encarregada de l’organització de congressos, conferències i altres activitats culturals

Fundació Josep Renau

Entitat dipositària de l’obra de l’artista Josep Renau, encarregada de recopilar-la, custodiar-la i estudiar-la.

Espai Ciència

Entitat dedicada a l’estudi i investigació en diferents àmbits del món científic.

Institut Internacional d’Estudis Borgians

Institut dedicat a difondre tant informació bàsica com novetats sobre la família valenciana de més projecció en la història, i la seua incidència

Institut del Territori

Entitat multidisciplinar (que agrupa arquitectes, urbanistes, biòlegs, geògrafs…) adreçada a l’estudi i l'elaboració d’estratègies referides a la gestió sostenible del territori.

Entitats que ACPV impulsarà i tindran seu a l'Octubre

Espai Dona

Departament autònom de l’OCCC que s’encarregarà de l’estudi del pensament feminista, així com de l’organització de seminaris i actes amb aquesta temàtica.

Institut del Territori Ramon Margalef

Entitat multidisciplinar (arquitectes, urbanistes, biòlegs, geògrafs...) adreçada a l’estudi i elaboració d’estratègies referides a la gestió sostenible del territori.

Institut Interconfessional Ramon Llull

Fòrum de debat religiós, l’objectiu del qual és la constitució de ponts de diàleg i relació entre les distintes confessions.

Institut Internacional d’Estudis Polítics

Entitat adreçada a l’estudi de la realitat sociopolítica internacional, partint d’una revisió i reformulació constant del pensament progressista.

Casa de l’Escriptor

Espai de nova creació adreçat a promoure i divulgar la literatura. Tindrà la prioritat de donar a conèixer els nous valors i obres de la literatura catalana.

© 2008 Octubre CCCC

C/ Sant Ferran, 12 - 46001 València. Tel. (0034) 96 315 77 99