activitats

17.02.2020

Presentacions i altres activitats

27.02.2020 |

Presentació del llibre Blasco Ibáñez en Norteamérica, d'Emilio Sales

19.00h a la llibreria Fan Set


Una conversa de l'autor amb Manuel Gil, Carme Manuel i Gustau Muñoz.

En 1919 Vicent Blasco Ibáñez va viatjar als Estats Units, llorejat per un èxit espectacular. Va ser un inesperat colp de fortuna el que va convertir "The Four Horsemen of the Apocalypse" en tot un fenomen editorial que anava a permetre a Blasco sumar un interessant nou capítol a la seua novel lesca biografia? Siga com siga la resposta, el triomf de l'escriptor a Amèrica del Nord va repercutir decisivament en la seua trajectòria artística i personal, i al mateix temps va contribuir a despertar l'interès cap a la literatura espanyola a l'altre costat de l'Atlàntic. Des de l'estudi de la premsa de l'època, aquest volum es proposa un retrobament amb el Blasco convertit en figura mediàtica, i fins i tot reclam publicitari, en la república estatunidenca, allí on les traduccions i adaptacions cinematogràfiques dels seus llibres o les seues col laboracions periodístiques van ser cotitzadíssimes. La reconstrucció d'un itinerari que també va tindre escales a Mèxic i Cuba s'acompanya de diversos textos que van afermar la imatge cosmopolita del novel lista, i que, per haver sigut redactats en anglès, van ser i continuen sent desconeguts per a molts dels lectors en castellà.

(PUV)

© 2008 Octubre CCCC

C/ Sant Ferran, 12 - 46001 València. Tel. (0034) 96 315 77 99